O MEDYTACJI

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, 
u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. 
My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem 
w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz 
z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. • Laurence Freeman OSB 
Dyrektor Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej,  WCCM