REKOLEKCJE 
WIELKANOC 2021

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
zaprasza w Wielkim Tygodniu na

Ś W I Ę T O J A Ń S K I E  R E K O L E K C J E
Trzy spotkania. Trzy rozmowy.

Poniedziałek - 29 marca - L Ę K
Wtorek - 30 marca - O B O J Ę T N O Ś Ć
Środa - 31 marca - F A S C Y N A C J A
godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!