OBLICZA INNYCH

Fotografie z podróży ks. Krzysztofa Niedałtowskiego
W filmie wykorzystano utwór „In Paradisum" Voces 8, z płyty EQUINOX, 2018