O medytacji

O MEDYTACJI

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

• Laurence Freeman OSB  - Dyrektor Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej    

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej (The World Community for Christian Meditation – WCCM) została utworzona w 1991 roku. Jest kontemplatywną ekumeniczną organizacją obecną w ponad stu krajach. Misją Wspólnoty jest praktykowanie i nauczanie medytacji w tradycji chrześcijańskiej, tak jak przekazał ją o. John Main OSB, w duchu powszechnej służby i jedności. 
John Main OSB założył w 1975 roku pierwsze Centrum Medytacji Chrześcijańskiej w benedyktyńskim Opactwie Ealing w Londynie. W 1977 roku, zaproszony przez lokalnego biskupa, wspólnie z o. Laurence’em Freemanem założył w Montrealu klasztor, który czerpiąc z benedyktyńskiej tradycji monastycznej, oferuje regularne sesje medytacyjne zakorzenione w chrześcijańskim doświadczeniu kontemplacji. Po śmierci o. Johna Maina w 1982 roku przeorem klasztoru został Laurence Freeman OSB, obecnie zakonnik Oliwetańskiej Kongregacji Benedyktyńskiej.   

Międzynarodowe Centrum Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej wraz z ośrodkiem medytacyjnym mieści się w Londynie. Inne ośrodki WCCM rozsiane są po całym świecie. Fundament Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej stanowi lokalna grupa medytacyjna, spotykająca się na cotygodniowych medytacjach w domach, salkach parafialnych, biurach, szpitalach, więzieniach i na uczelniach. Wspólnota współpracuje z wieloma Kościołami chrześcijańskimi. 

W 2007 roku Wspólnota została uznana kanonicznie. Ten sam status uzyskała Benedyktyńska Wspólnota Oblatów przy WCCM, która w ciągu 30 lat swojego istnienia znacznie się rozwinęła, oferując duchową ścieżkę rozwoju chrześcijańskiego wielu członkom Wspólnoty. Corocznie organizowane są wydarzenia o zasięgu międzynarodowym: Seminarium Johna Maina, Droga pokoju, Dni skupienia w klasztorze Monte Oliveto Maggiore i rekolekcje wielkopostne na wyspie Bere w Irlandii. Księgarnia MedioMedia, ramię wydawnicze WCCM, zajmuje się rozpowszechnianiem materiałów poświęconych praktyce medytacji, oferując liczne publikacje w formie książek, nagrań audio oraz wideo.

• John Main OSB  - Założyciel Centrum Medytacji ChrześcijańskiejW 2010 roku WCCM podjęła nową inicjatywę: program dialogu ze zsekularyzowanym światem Meditatio. Poprzez seminaria i warsztaty ma on na celu przedstawienie owoców medytacji chrześcijańskiej w takich dziedzinach jak edukacja, świat biznesu, zdrowie psychiczne i ochrona środowiska naturalnego. Ważnym aspektem pracy Wspólnoty jest dialog międzyreligijny. Na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie WCCM prowadzi Centrum Johna Maina ds. Medytacji i Dialogu Międzyreligijnego. Patronami Wspólnoty są m.in. kardynałowie John Tong Hon (Hongkong), Walter Kasper (Niemcy) i Seán Brady (Irlandia), arcybiskupi Vincent Nichols (London), Rowan Williams (Canterbury) oraz od 2016 roku Christopher Prowse (Australia).    

W Polsce Wspólnota wspiera tworzenie grup medytacji chrześcijańskiej, spotyka się podczas corocznych rekolekcji medytacyjnych Meditatio, Szkoły Medytacji i sesji w duchu dialogu międzyreligijnego. Prowadzi stronę internetową wccm.pl i współpracuje z wydawnictwami, wspierając tłumaczenia książek poświęconych medytacji chrześcijańskiej. 
Medytacja chrześcijańska trafiła także do polskich więzień. Areszt Śledczy w Częstochowie i podlegający mu Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym jako pierwsze placówki penitencjarne wprowadziły program ,,Medytacja. Szansa na wewnętrzną wolność”.     

WCCM zajmuje się propagowaniem medytacji również wśród dzieci, w wielu krajach wprowadza ją do przedszkoli i szkół. W Polsce Wspólnota udostępnia materiały szkoleniowe opracowane na podstawie doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań szkół katolickich z Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii oraz promując programy poświęcone roli ciszy w szkole.    

Strona internetowa Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej: wccm.org 
Strona internetowa Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej  w Polsce:  www.wccm.pl          

Jak medytować według zaleceń o. Johna Maina OSB?   
 
1. Usiądź na krześle, na stołeczku lub poduszce medytacyjnej. Siedź nieruchomo i trzymaj plecy wyprostowane. Ciało miej uważne i czujne. Oddychaj naturalnie i spokojnie. 

2. Delikatnie przymknij oczy i zacznij recytować w wewnętrznej ciszy z równym natężeniem jako cztery sylaby słowo MA-RA-NA-THA. 

3. Powtarzaj swoje słowo bez przerwy podczas medytacji. Gdy jakieś myśli lub obrazy zakłócą jej bieg, delikatnie i czule wróć do recytacji. 

4. Trwaj w dyscyplinie medytacji codziennie rano i wieczorem po 20–30 minut. Pozwól jej zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie stać się twoją drogą wiary.          

Medytacja tworzy wspólnotę Wspólnota Medytujących Chrześcijan, która ukształtowała się w ciągu dziesięciu lat po śmierci Johna Maina, jest pewnego rodzaju klasztorem. Jest to klasztor ludzi zjednoczonych modlitwą serca, w modlitwie Jezusa, gdzie Duch Święty napełnia nasze wnętrza. Klasztor ten nie ma ścian i jednoczy ludzi podążających różnymi ścieżkami życia. 

W medytacji dotykamy istoty tego, co nazywamy byciem uczniem Jezusa. W czasie medytacji nasze oczy są otwarte, aby widzieć powszechnego Zbawiciela w Jezusie. Ogarnia nas wtedy również zdumienie sposobami, w jakich Bóg objawia się nam przez inne religie, poprzez Słowo, które stało się widzialne i wcielone dla nas w Jezusie. 
Jestem przekonany, że kontemplacyjne doświadczenie leży w samym sercu Kościoła. 
Medytacja, jako codzienna praktyka, uczy nas wszystkich, że kontemplacja nie jest zarezerwowana jedynie dla garstki wybrańców i nie jest czymś niezwykłym. Jest to droga, na której Bóg objawia się nam w sprawach codziennych. Kontemplacja jest także bramą do Królestwa Bożego, powinniśmy zatem stać się jak dzieci, aby do niego wejść. 
Wielkim darem bycia dzieckiem jest jego pełna obecność w chwili teraźniejszej, dlatego tak ważne jest podejście do praktyki medytacji z prostotą i zrozumienie tego, że kieruje ona nas ku rzeczywistości, ku teraźniejszości.Zapraszamy na spotkania grupy medytacyjnej:   Kościół św. Jana, ul. Świętojańska 50
Kontakt: Małgorzata Bochińska tel. 509 821 065
Email:  mbochinska@targo.com.pl
Spotkania grupy: niedziela, godz. 11.00