kS. REKTOR DR KRZYSZTOF NIEDAŁTOWSKI

Teolog i religioznawca. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z dziedziny etnologii religii poświęconą maskom rytualnym Afryki Zachodniej. 
Stypendysta uniwersytetów  w Monachium i Leuven. 
Jego pasją jest badanie relacji między religią i sztuką. Inspiracji do swoich tekstów naukowych i literackich szuka podczas podróży studyjnych w miejscach, gdzie żyją wyznawcy religii uniwersalnych i etnicznych.

Związany z Gdańskiem od najmłodszych lat. To w tym mieście się urodził i tutaj rozwijał swoją pasję do działań społecznych. Brał udział w tworzeniu gdańskiego Radia Plus 
i Forum Dialogu Gdański Areopag. Od ponad dwudziestu lat jest duszpasterzem artystów Archidiecezji Gdańskiej. 
Od 1998 r. jest rektorem kościoła św. Jana. Wykłada również religiologię w Gdańskim Seminarium Duchownym. Gościnnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim 
i Akademii Sztuk Pięknych.

ŚWIĘTOJAŃSKI PORTRET WŁASNY