Prof. Polańska w swojej autobiografii wspomina m. in. działalność społeczną podczas stanu wojennego, także w gdańskich kościołach:

„Bardzo dużą pomoc otrzymali ludzie świeccy u gdańskich ojców dominikanów. Użyczyli oni pomieszczeń dla regularnych spotkań duszpasterskich. Znalazło u nich miejsce Duszpasterstwo Dziennikarzy, Duszpasterstwo Ludzi Kultury, Duszpasterstwo Ludzi Nauki. Spotkania rozpoczęły się w 1982 roku i trwały do połowy czerwca 1989 roku. Czasami organizowano je raz, a czasem dwa razy w miesiącu. Ja zorganizowałam i prowadziłam Duszpasterstwo Ludzi Nauki (…) Ta wiedza pomagała przygotowywać prelekcje na Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w kościołach. Tygodnie inicjowały Kluby Inteligencji Katolickiej. Choć zostały rozwiązane w dniu 13 grudnia 1981 roku, członkowie klubów traktowali Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej jako kontynuację legalnej działalności.”

Aktualności

1.01.2019 Kościół Św. Jana

ZAPRASZAMY NA NOWOROCZNĄ LITURGIĘ NA GODZ. 12:00
1 STYCZNIA 2019      

DOBREGO NOWEGO CZASU
A.D. 2019